+441728 861133

289 trips found

 
PRICES FROM:
$2,800 USD +
KITTY FROM:
680 USD
DAYS:
15
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZLI
PRICES FROM:
$1,190 USD +
KITTY FROM:
550 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
WHI

Harar & the Bale Mountains
Arba Minch - Addis Ababa

Through Ethiopia
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$1,675 USD +
KITTY FROM:
520 USD
DAYS:
15
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZAO

Uzbekistan & Turkmen Explorer
Ashgabat - Tashkent

Through Turkmenistan, Uzbekistan
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$1,805 USD +
KITTY FROM:
610 USD
DAYS:
15
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
STT
PRICES FROM:
$1,067 USD +
KITTY FROM:
500 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
SDM
PRICES FROM:
$1,203 USD +
KITTY FROM:
550 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZAK

Georgia & Turkmen Discovery
Ashgabat - Tbilisi

Through Azerbaijan, Georgia + 1 more
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$1,660 USD +
KITTY FROM:
670 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZTA
PRICES FROM:
$3,320 USD +
KITTY FROM:
Included
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
FAS

Splendours of Persia
Ashgabat - Tehran

Through Iran, Turkmenistan
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$2,150 USD +
KITTY FROM:
780 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZIA