+441728 861133

108 trips found for: "Asia"

 

Turkish & Georgian Explorer
Istanbul - Tbilisi

Through Georgia, Turkey
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$1,522 USD +
KITTY FROM:
330 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZTT

Splendours of Persia
Ashgabat - Tehran

Through Iran, Turkmenistan
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$1,828 USD +
KITTY FROM:
780 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZIA

Georgia, Armenia & Azerbaijan
Tbilisi - Baku

Through Armenia, Azerbaijan + 1 more
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$1,840 USD +
KITTY FROM:
430 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZTB
PRICES FROM:
$1,067 USD +
KITTY FROM:
510 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
SDM

Georgia & Turkmen Discovery
Ashgabat - Tbilisi

Through Azerbaijan, Georgia + 1 more
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$1,411 USD +
KITTY FROM:
670 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZTA
PRICES FROM:
$1,522 USD +
KITTY FROM:
570 USD
DAYS:
17
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
CHM

South East Asia Overland
Luang Prabang - Bangkok

Through Cambodia, Laos + 1 more
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$1,802 USD +
KITTY FROM:
440 USD
DAYS:
18
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZLB

Tajikistan Explorer
Bishkek - Dushanbe

Through Kyrgyzstan, Tajikistan
PRICES FROM:
$2,452 USD +
KITTY FROM:
360 USD
DAYS:
18
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
JTP
PRICES FROM:
$2,036 USD +
KITTY FROM:
620 USD
DAYS:
21
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZXM